1. Haberler
  2. Politika
  3. Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nin feshi kararının iptali için Danıştay’a başvurdu

Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nin feshi kararının iptali için Danıştay’a başvurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesinin feshi kararını Danıştay'a taşıdı. Akşener, yetki tartışmasına yol açan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasını da istedi. Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nin iptalinde kamu yararı bulunmadığına dikkat çekerek, “Sözleşmenin iptal edilmesinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadınlarının mağduriyetine sebep olacağı gözetilmelidir” dedi.

Meral Akşener
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a başvurdu. Akşener, iptal dilekçesinde Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın Anayasa’nın  90’ıncı maddesine aykırı olduğunu belirterek, “….kanun hükmünde’ olduğu açık olan uluslararası sözleşmelere ilişkin tasarruf yetkisi kural olarak yasama organına aittir. Sadece ilgili maddelere bakıldığında da açıkça görüleceği gibi  Anayasa’ ya aykırılık iddiasıyla itiraz yoluna başvurulması talebimize konu bu düzenleme; yasama organına ait olan uluslararası sözleşmelerle ilgili bu tasarruf yetkisini, Anayasa’nın 6. maddesi hilafına Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmasına cevaz vermektedir. Nitekim dava konusu 3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı da anılan düzenlemeye dayalı olarak tesis edilmiştir” dedi.

“TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞURUR”

Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nin feshinin, “telafisi imkansız zararlar doğuracağının” altını çizerek, “Anayasaya aykırı olarak tesis edilen idari işlemin uygulanması halinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) kapsamında hakları korunan vatandaşların, telafisi güç veya imkansız zararlara uğrayacağı açıktır” diye vurguladı.

“KAMU YARARI YOK”

Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nin feshinde kamu yararı bulunmadığını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

“Zira, davaya konu idari işlem tesis edilirken herhangi bir gerekçe yahut amaç bildirilmediği de göz önünde bulundurulmalıdır. İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesinde herhangi bir kamu yararı bulunmadığı, aksine sözleşmenin iptal edilmesinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadınlarının mağduriyetine sebep olacağı gözetilmelidir.”

Akşener, sözleşmeyi feshetme yetkisinin TBMM’de olduğunu da anlatarak, bu sözleşmenin feshini gerektirecek bir durum olmadığını da vurguladı. Akşener, bu kararın gerekçesinin açılanmasını da talep ederek, “Somut olay özelinde yetki yönünden hukuka aykırılık içeren işlemde, bununla bağlantılı olarak herhangi bir takdir yetkisinin varlığından da söz edilemeyecek olmakla birlikte; bir an için aksi varsayıldığında burada; idareyi, sözleşmeyi feshetmek yönünde işlem yapmaya sevk eden maksadın açıklanması zarureti karşımıza çıkmaktadır” dedi.

KARARNAMENİN DE İPTALİNİ İSTEDİ

Akşener, ayrıca 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. Maddesi’ndeki “bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme” hükmünün de Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti. Akşener, milletlerarası anlaşma “hükümlerini uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme” yetkisini Cumhurbaşkanı’na veren hükmün Anayasa’nın 6, 87, 90 ve 104. maddelerine aykırı olduğunu kaydederek, hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasını istedi.

Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nin feshi kararının iptali için Danıştay’a başvurdu
Yorum Yap

Yorumlar kapalı.